A BKV Vasúti Járműjavító Kft. a vasúti kötöttpályás járművek felújítását, illetve azok fődarabjainak és az ezekhez kapcsolódó speciális alkatrészeknek a javítását, gyártását a társaság székhelyén található, párhuzamos vágányokkal rendelkező műhelycsarnokban végzi. A szerelvények csarnokba juttatását, illetve a párhuzamos vágányok közötti mozgatását úgynevezett tolópadok segítségével oldják meg. A tolópadok 2004-ben átestek egy részleges felújításon, korszerűsítésen, azonban 2020-ra a kor elvárásainak megfelelő további kiegészítések váltak indokolttá. A megrendelő cégünket, mint a munkára kiírt versenyeztetési eljárásban legkedvezőbb ajánlatot tevő céget bízta meg a munkálatok kivitelezésével.

A megrendelő a következő funkciók bővítését, illetve korszerűsítését határozta meg:

  • A biztonság növelése érdekében a túlfutást megelőző rendszer korszerűbbé és redundánssá tétele, mivel a meglévő védelem működését sok (külső és belső-) tényező befolyásolhatta.
  • A hatékonyság növelése érdekében egy „liftes” rendszer kiépítése, mely segítségével a tolópad a kezelő által kiválasztott állomásra megy közvetlenül, a többi állomáson az ott megengedett sebességgel áthaladva, ellenben a régi félautomata rendszerrel, mely mindig csak 1 állomással tudott automatán odébb mozogni, így sok állomáson áthaladni rengeteg időt emésztett fel.

Lényeges megrendelői kikötés volt, hogy az új rendszer tolópadhoz illesztése kizárólag külső paraméterekkel valósuljon meg, azaz ne módosuljon a tolópad eredeti, gyári vezérlése.

Első ütemben a műhelycsarnok keleti oldalán található tolópad korszerűsítési munkálataira került sor.

Az első lépés a meglévő rendszer megismerése volt működés közben, majd a meglévő rendszerbe integrálható műszaki megoldások közül az optimálisak kiválasztása következett. A megrendelővel közösen kiválasztott, mikrovezérlővel irányított kiegészítő rendszer teljes körű megtervezését cégünk látta el.

Tolópad

Tolópad

Az induktív jeladók helyzete felülnézetből

A tervezésnél különös figyelmet kellett fordítani a külső körülményekre, így például arra, hogy a nyitott munkaterületbe a környezetből esetlegesen bekerülő tárgyak (pl. növényzet, hó, stb.) ne okozzanak zavart a működésben. Mindemellett az egyszerű karbantarthatóság, a gazdaságosság és a meglévő rendszerhez történő egyszerű integrálhatóság szempontjait is prioritásként kezeltük. Mindezek alapján, a megrendelővel folyamatosan egyeztetve alkottuk meg a végleges terveket, mely után gondoskodtunk a prototípusok legyártásáról.

A sikeres funkcionális teszteket követően következett a helyszíni össze- és felszerelés. A szerelési munkálatok egy részét közösen végzetük a megrendelő szakembereivel, melyek a megfelelő előkészületeknek hála különösebb komplikáció nélkül, gyorsan lezajlottak. Végül a helyszíni tesztelés majd átadás és betanítás zárta a projektet, mely a megrendelő szerint azóta is tökéletesen funkcionál és nagyban meggyorsítja a tolópaddal végzett munkát.

Induktív és RFID szenzorok tartókonzoljai

Kezelőfelület kiegészítő gombjai

A projekt során alkalmazott kompetenciák:

  • rendszertervezés
  • áramköri rajz készítése
  • hardver és szoftvertervezés
  • prototípusgyártás
  • ipari RFID-szenzorok beszerzése, és integrációja (CAN-bus)
  • integráció és tesztelés

A megrendelő 2021-ben cégünket bízta meg a második, a nyugati oldalon található tolópad hasonló munkálatainak elvégzésével is. A második tolópad több állomással rendelkezik, illetve a tolópad mindkét végén pontos beállást igényel, ezek jelentették az extra kihívásokat a projekt során.

Ezúton is köszönjük a BKV Vasúti Járműjavító Kft. vezetőségének bizalmát, továbbá külön köszönettel tartozunk a megrendelő munkatársainak készséges együttműködéséért, szakértő közreműködéséért.