Az Erasmus+ program támogatásával lehetőségünk nyílt egy innovatív, gyakorlatias elektronikai tananyag kifejlesztésére "Elektronikai témájú innovatív tananyag fejlesztése a köznevelés számára" címen. A 24 fejezetből álló komplex tananyagot összesen 27, az iparban dolgozó mérnök írta és szerkesztette, amely így egyedülálló szemszögből, konkrét példákkal és lépésről-lépésre követhető útmutatókkal vezeti be az olvasót az elektronika világába. A tananyag középiskolai ismeretekre épít, az első fejezetekben felfrissíti a megértéshez feltétlenül szükséges matematikai és fizikai alapismereteket, majd ezekből kiindulva elvezet az egyszerű és összetettebb áramkörök építésén át a komplexebb vezérlések programozásáig mikroprogramozott eszközökön. A tananyag különlegessége, hogy nem csupán a fejezetek állnak rendelkezésre, hanem egy jól összeállított alkatrészcsomag is, amelynek elemeivel bármely fejezetben látható példa megépíthető és kipróbálható, így segítve a megértést és buzdítva az olvasót az önálló kísérletezésre. 

Résztvevők:

Az 5-tagú partnerség koordinátora egy magyarországi profi elektronikai fejlesztő cég, fő feladata többnyelvű tananyag előállítása, a projekt eredményeinek terjesztése. A partnerség további tagjai 3 gimnázium, és egy gimnázium alapítványa. (2 szlovákiai, 1 romániai, 1 magyar intézmény).

Misszió:

A stratégiai partnerség által végzett igényfelmérés is igazolta azt a következtetést, hogy a köznevelésben szükség van egy olyan átfogó tananyagra, mely a diákok által megérthető módon a matematikai alapoktól, az elektronikai eszközök és alkatrészek használatán át egymásra épülő lépéseken keresztül elvezet az egyszerű vezérlések megvalósításáig.

A cél a projekt 2 éves időszaka alatt az volt, hogy előálljon egy többnyelvű, többszörösen tesztelt, magas minőségű, összesen 24 részből álló, középiskolásoknak szánt elektronikai tananyag. Ezáltal a köznevelésben résztvevő diákoknak lehetősége adódik arra, hogy nem csak elméleti, de gyakrolati ismereteket is szerezzenek az elektronika és programozás témakörében. Az írók különféle látásmódja és a rengeteg gyakorlati példa pozitív hatást gyakorol a tanulók motivációjára, továbbá a pedagógusok egy jól felépített, tematizált tananyagot kapnak a kezükbe, mely megkönnyíti számukra a munkát.

Eredmények:

A projekt leghangsúlyosabb eredménye az elkészült innovatív elektronikai tananyag. A kész tananyag egyik innovatív sajátossága, hogy minden egyes részletet gyakorlati példákkal támaszt alá, melyeket a diákok maguk is kipróbálhatnak.
A projekt során a tananyagot gimnazista diákok tesztelték a partnerintézmények szakmai felügyeletével. Az első 15 hónap során elkészült a tananyag első verziója, melyet közben a diákok teszteltek. Az utolsó 9 hónapban az akkorra már többszörösen iterált anyag angol nyelvű verziója is elkészült.

A tananyag ingyenesen letölthető bárki számára magyar és angol nyelven is a http://kristalytisztaelektronika.hu és a http://crystalclearelectronics.eu/en weboldalon.

További eredmények még 4 összetett multiplikációs rendezvény (konzultációs- és információs napok, kiállítások), 1 nyári oktatási rendezvény, és az ezekről készült beszámolók, számos disszeminációs anyag.

A tananyaghoz kapcsolódóan Facebook oldalakat is üzemeltetünk, melyeken közzétesszük a legaktuálisabb híreket a tananyaggal kapcsolatban.

A projekt közvetett eredményeként bővültek a résztvevő diákok készségei, képességei, tudása. Nem csak a projekt partnerei, hanem az összes oktatási szektor hozzáfér a tananyaghoz. A többnyelvűség lehetőséget teremt a felhasználásra az Európai Unió teljes területén. A tananyag segíti a diákok tudatos pályaválasztását. Több diák választ majd elektronikával kapcsolatos szakmát, és csökkenni fog azok száma, akik továbbtanulásuk során elhagyják a választott képzésüket.

A első 8 tananyagrész olyan általános, és alapszintű ismereteket tartalmaz, melyek nem évülnek el, míg a további 16 tananyagrész olyan modern ismeretekre épül, amik miatt 10-15 évig számítanak majd kifejezetten hasznos tananyagnak.

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban (közleményben) megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit.